Preiļu novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus kļūt par audžuģimenēm

21.09.2017.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.