Ilgstošos bezdarbniekus motivē iekārtoties darbā

19.09.2017.

Sākot ar 2017. gada 6. septembri, Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki sadarbībā ar  biedrību “Sofija” iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) pasākumā “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” īstenošanā. Projekta mērķis – motivēt ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā, tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku. Biedrība “Sofija” ir projekta īstenotājs visā NVA Preiļu filiāles apkalpojošajā teritorijā. Projekta īstenošana notiks divos posmos – motivācijas programma un mentora pakalpojums.

Motivācijas programma tiek īstenota kā grupu nodarbības, kas vērstas uz mērķa grupas dalībnieku pašapziņas celšanu, individuālo sociālo problēmu apzināšanu un risināšanu,  motivāciju pārmaiņām, jaunu sociālo un sadzīves  prasmju attīstīšanu.

Lektoru uzdevums ir sniegt psiholoģisko atbalstu, pilnveidot un attīstīt dalībnieku zināšanas un  izpratni par bezdarba ietekmi uz attiecībām ģimenē, par dzīves kvalitātes nosacījumiem  un iespējām tās uzlabot, attīstīt emocionālo inteliģenci. Nodarbības ir vērstas arī uz personas esošo un jaunu  individuālo resursu piesaisti, ar mērķi  iedrošināt ilgstošos bezdarbniekus patstāvīgai darba meklēšanai.

Konsultatīvās psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbības ilgs 20 darba dienas, kas sekmēs indivīda iekļaušanos darba tirgū. Pēc motivācijas programmas īstenošanas ar grupas dalībniekiem individuāli strādās  mentors.

Mentora pakalpojuma mērķis  savukārt būs palīdzēt  bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā, nodrošinot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos. 

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.