Bērnu aizsardzība – ikviena atbildība

18.09.2017.

Šogad Latvijas iedzīvotāji bija liecinieki daudziem smagiem gadījumiem, kad bojā gājuši vai vardarbībā smagi cietuši bērni.

Preiļu novada bāriņtiesa vērš Preiļu novada iedzīvotāju uzmanību uz to, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, kā to paredz Civillikuma regulējums. Ja Jūs esat liecinieks jebkādai vardarbībai, noziedzīgam nodarījumam vai administratīvam  pārkāpumam pret bērnu, bērna tiesību pārkāpumam vai citam apdraudējumam, lūgums nekavējoties ziņot (arī ārpus darba laika) Preiļu novada bāriņtiesai, Preiļu novada Pašvaldības policijai vai Valsts policijai.

Kontakti: Preiļu novada bāriņtiesa – tālruņi 65322102, 29480130, Preiļu novada Pašvaldības policija – tālrunis 65307330.

Natālija Rivža,
Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

 

Pēdējās izmaiņas: 18.09.2017.