Iesniegts projekta pieteikums Veselības uzlabošanas un rekreācijas centra izveidei Preiļos

04.09.2017.

4. septembrī Preiļu novada pašvaldība iesniedza izvērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Veselības uzlabošanas un rekreācijas centra izveides projekta pieteikumu.

Projektā plānots izveidot veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksu 3 stāvos ar kopējo platību 3455,6 m², tai skaitā ārtelpas 78,9 m² platībā.

Veselības uzlabošanas un rekreācijas centrā paredzēts izveidot SPA un rekreācijas zonu, kurā darbosies peldbaseins, bērnu baseins, SPA baseins ar kaskādēm. Apmeklētāju vajadzībām un ērtībām būs izveidotas ģērbtuves, dušas un sauna. Plānots, ka baseinus varēs izmantot līdz 60 apmeklētājiem vienlaicīgi.

Projektā paredzēta arī sadzīves pakalpojumu telpu grupa – pirts un veļas mazgātava, fizioterapijas telpas rekreācijas vajadzībām, sabiedriskās ēdināšanas telpas, tai skaitā restorāns – banketu zāle un kafejnīca ar vasaras terasi. Būs pieejama konferenču zāle 47 vietām, viesnīca ar 19 numuriņiem, kas nodrošinās 33 vietas, tai skaitā 1 numuriņš cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Tāpat ieplānotas tehniskās un administrācijas telpas, paredzēts labiekārtot apkārtējo vidi, izveidojot auto un motociklu stāvvietu un zaļo zonu.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka projektu paredzēts īstenot laika periodā no 2018. gada līdz 2019. gadam. Tā īstenošanā tiks ieguldīts Preiļu novada pašvaldības, privātā sektora un ERAF finansējums. Privātā sektora finansējuma nodrošinājums ir apliecināts ar uzņēmēju rakstisku apliecinājumu, kurā noteikts, ka veselības uzlabošanas un rekreācijas centrā tiks ieguldīts 1 150 000 eiro un radītas 24 darba vietas. Nomas tiesības izveidotajā objektā veikt uzņēmējdarbību tiks piešķirtas publiskā izsolē.

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, tūrisma, veselības, kulinārās uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstību.

Projekta realizācija atbilst MK noteikumu Nr. 593 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2017.