Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts izsludina konkursu nevalstisko organizāciju atlasei darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē

12.09.2017.

Konkursa mērķis ir izraudzīties sešas nevalstiskās organizācijas, kuras būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē.

Pieteikties konkursā ir tiesības nevalstiskai organizācijai, kura atbilst šādiem atbilstības kritērijiem:

 • nevalstiskā organizācija ir biedrība, nodibinājums, arodbiedrība vai reliģiska organizācija, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
 • nevalstiskā organizācija ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz piecus gadus;
 • nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis vai papildmērķis vismaz piecus gadus ir tieši saistīts ar vismaz vienu no sekojošām jomām:
  • kultūra un māksla;
  • izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports;
  • sociālie pakalpojumi un veselība;
  • vide, sociālā un kopienas attīstība;
  • interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;
  • filantropija, brīvprātīgais darbs.

Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem:

 • nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā;
 • nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedriskā labuma jomās;
 • nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām.

Aicinām iepazīties ar detalizētāku informāciju:

MK noteikumi Nr. 727
Pielikums Nr. 1 (iesnieguma veidlapa)

2011.gada 27.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 727 „Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē” noteiktos dokumentus lūdzam iesniegt līdz šā gada 5.oktobra plkst. 10.00, atnesot personīgi vai nosūtot pa pastu uz Sabiedrības integrācijas fonda biroju Aspazijas bulvārī 24 (3.stāvā), Rīgā, LV-1050, ar norādi „Konkursam par nevalstisko organizāciju atlasi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē”, vai nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi vakance@sif.gov.lv elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tālrunis papildu informācijai – 67078212, e-pasts: vakance@sif.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2017.