6. oktobra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtību

06.10.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2017. gada 6.oktobrī, plkst. 8:30

Preiļu novada domes sēžu zālē

 

DARBA  KĀRTĪBA

Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, sadalījumu.

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm.

Par izmaiņām Salas pamatskolas štatu sarakstā.

Par izmaiņām Pelēču pamatskolas štatu sarakstā.

Par papildus līdzekļu piešķiršanu J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai.

Par pimsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmi.

Par saistošo noteikumu Nr. 2017/12 apstiprināšanu.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                     Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2017.