Ražīgais septembris Pelēču pamatskolā

22.09.2017.

Šogad septembris mūsu skolā aizritējis īpaši aktīvs un darbīgs. Visa rosība sākās ar 1. septembra pasākumiem – oficiālo svētku līniju, audzināšanas stundu un jautro “Zinību dienas ballīti”. Uzsākām mācības, bet neaizmirsām arī par ārpusstundu aktivitātēm – piedalījāmies un organizējām Dzejas stundas, braucām jaukā ekskursijā, kuru nopelnījām ar čaklu darbošanos skolas vides sakopšanā vasarā.

Ļoti piepildīta un aktīva diena bija 22. septembris – Zemnieku diena, kura mūsu skolā notika 1. reizi. Apvienojām dažādas rudenīgas aktivitātes – Olimpisko rīta vingrošanu skolas priekšpagalmā, Ražas izstādi, Rudens tirdziņu, Orientēšanos pa Pelēčiem (lauksaimnieki, piensaimnieki, graudkopji, bitenieki, mājsaimnieki u.c. klases sagaidīja kontrolpunktos ar interesantiem, praktiskiem uzdevumiem). Milzīgs PALDIES ģimenēm, kuras iesaistījās un palīdzēja tapt šim pasākumam (Kokinu, Trubiņu, Skuķu, Valaiņu, Kurmu-Silenieku, Kurmu-Vaivodu, Jankovsku, Rasčevsku, Klodānu, Višņevsku, Dmitrijevu ģimenēm, Annai Rubinei, Inārai Kļavinskai, Andrim Guzam, Silvijai Kurmei, Marijai Feldmanei, Jeļenai Sparānei, Dacei Utinānei). Bērniem ļoti patika, tāpēc ieviesīsim to kā tradicionālo ikrudens pasākumu!

Eiropas sporta nedēļas ietvaros skolā notika sportiskas sacensības skolēniem – Rudens kross un komandu stafešu skrējiens. Sacensība bija spraiga, jo veiklākie balvā ieguva relaksējošu braucienu uz baseinu.

Pēdējais septembra pasākums skolā – Skolotāju diena! Rīts sākās ar “Ziņu speciālizlaidumu” TV tiešraidē, kurā skolēni savdabīgā veidā sveica savus mīļos, labos skolotājus svētkos. Skolotājiem tika veltīta ziņu pārraide, laika ziņas un Superbingo izloze ar komiskām balviņām. Mīļi suminājām kolēģus darba jubilejās: Silviju Rubini – 30, Annu Vilcāni – 15, Gitu Kurmi – 15 pedagoģiskā darba gadi. Skolēniem bija sniegta iespēja vadīt stundas, izbaudīt skolotāju darba plusus un mīnusus. Tajā pašā laikā skolotāji radoši darbojās “Veiklo pirkstiņu” stundā un “Teātra stundā”, lai smeltos pozitīvas emocijas turpmākajam darba cēlienam. Šīs stundas skolotājiem pasniedza skolas absolventes – Anna Kivriņa un Evita Kivriņa, paldies viņām par burvīgām emocijām. Dienas noslēgumā skolēniem noritēja ļoti radošs un erudīts pasākums “Eiropas valodu dienas” stunda, kuru organizēja skolotāja Jolanta Macenko. Šis pasākums bija aizraujošs un interesants.

Cerams, ka aktīvais darba ritms mūs nepametīs visu mācību gadu!

 

Skolēnu pašpārvalde, Sandra Stendere-Šteinberga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.