1. septembra svinīgās līnijas Preiļu novada skolās

01.09.2017.

Salas pamatskolā plkst. 9.00

Preiļu 2. vidusskolā plkst. 9.15

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā plkst. 9.50

Preiļu 1. pamatskolā plkst. 9.50

Priekuļu sākumskolā plkst. 9.50

Pelēču pamatskolā plkst. 10.00

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā plkst. 11.00

Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļai plkst. 14.00, mūzikas nodaļai plkst. 15.00

Preiļu Brīvajā skolā plkst. 17.30

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2017.