Piešķir līdzfinansējumu biedrību projektiem

24.08.2017.

24. augusta Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Likteņa ceļš” un biedrības “Nīdermuižas draudze” projektiem. Deputāti atbalstīja lūgumu un nolēma iedalīt līdzekļus biedrības “Likteņa ceļš” projektam “Politiski represēto piemiņas vietas atjaunošana”. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldība iedalīs līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 709,70 eiro. Projekta kopējā summa – 7096, 70 eiro.

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot sienu pretī represēto piemineklim Preiļos un uzstādīt divus laukakmeņus. Uz viena no tiem būs izvietots biedrības “Likteņa ceļš” logo, uz otra paredzēts uzraksts “Piemiņa nacionālās kustības dalībniekiem”.  

Deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu arī biedrības “Nīdermuižas draudze” projektam “Nīdermuižas baznīcas logu remonts-nomaiņa”. Projekta atbalsta gadījumā tiks piešķirts līdzfinansējums 10% apmērā – 1777,85 eiro – no projekta summas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 17778.51 eiro.

Projekta ietvaros tiks nomainīti baznīcas logi, divas logu vitrāžas un veikta logu apdare.

Naudas līdzekļi abiem projektiem paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2017.