Lūdz izsludināt ārkārtējo situāciju Preiļu novadā

28.08.2017.

28. augusta Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu lūgt Latvijas Republikas Ministru Kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz diviem mēnešiem.

23. augustā un 24. augustā gandrīz divas diennaktis ilgušo lietavu rezultātā Preiļu novadā ir applūduši lauksaimniecības kultūru sējumi un stādījumi, izskaloti un iebrukuši valsts un vietējās nozīmes ceļi, izskaloti tilti un caurtekas, applūdinātas un no ārpasaules nošķirtas daudzas dzīvojamās mājas, bojāti infrastruktūras objekti. Vairākās vietās ūdens līmenis lēnām  krītas, tomēr atsevišķas teritorijas joprojām atrodas zem ūdens un ūdens līmenis turpina celties.

24.augustā Preiļu novada domē notika apvienotā Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadu civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde, kurā pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Saņemta arī biedrības “Preiļu lauksaimnieku apvienība” vēstule “Par ārkārtas situāciju plūdu skartajās teritorijās”.  

Likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. panta otrajā daļā ir noteikts, ka ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 28.08.2017.