Preiļu novada dome 2017. gada 26. septembrī rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos atsavināšanu

26.09.2017.

Preiļu novada dome 2017.gada 26.septembrī plkst. 13.00 rīko atkārtotu izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību  37,1 m2 Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 01.09.2017. līdz 26.09.2017. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 2160,00. Nodrošinājums – EUR 216,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles noteikumi (PDF) 

 

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.