Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Pelēču un Priekuļu ciemos

25.08.2017.

Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma”.

Līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Par pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā ar iesniegumu jāvēršas Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēči, savukārt par pieslēguma ierīkošanu Priekuļu ciemā ar iesniegumu jāvēršas Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Priekuļi.

Iesnieguma veidlapa (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.