Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemos

25.08.2017.

Ir stājušies spēkā Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma”.

Līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Par pieslēguma ierīkošanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes pagasta pārvaldes Aizkalnes ciemā, Preiļu pagasta pārvaldes Līču ciemā ar iesniegumu jāvēršas SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, Preiļos.

Sīkāka informācija un iesnieguma veidlapa pieejama www.preilusaimnieks.lv.

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2017.