Skolēnu papilduzņemšana 2017./2018. m. g. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

25.08.2017.

7. klasē
Iestājpārbaudījums 25. augustā plkst. 11.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs, skatēs un sacensībās vai vidējā atzīme liecībā ir vismaz 6.
Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam.

10. klasē
Iestājpārbaudījumi 25. augustā plkst. 11.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai Apliecībā par pamatizglītību vidējā atzīme ir vismaz 7.
Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam.

Papildus informācija pa tālr. 65321663 un Uzņemšanas noteikumi JEPVĢ mājas lapā: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=318 

 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2017.