Skolēnu uzņemšana Preiļu 2. vidusskolā 2017./2018.m.g.

21.08.2017.

Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus ar pamatskolas izglītību 10. klasē bez iestājpārbaudījumiem vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licence Nr.V-4236.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums.
2. Apliecība par pamatizglītību.
3. Dzimšanas apliecības kopija.
4. Fotokartiņa (2 gab. 3 x 4 cm).
5. Bērna medicīniskā karte.

Preiļu 2. vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods_21011121), licence Nr.V-4234 (приём в 1-ый класс).

Dokumentus pieņem darba dienās no 9.00 līdz 15.00
Sīkāka informācija pa tālr. 65322184

 

Pēdējās izmaiņas: 21.08.2017.