Preiļos notika pirmās TRIZ apmācības Latvijā, kuras pasniedza izcilā Jevģēnija Gina

16.08.2017.

Ārkārtīgi garš gāzesvads šķērso lielu platību. Ik pa laikam vadā veidojas mikroplaisas, kuras ir nepieciešams ātri atklāt. Būvēt dārgas sistēmas ar tūkstošiem noteicēju ir ļoti dārgi. Izdomājiet lētu un efektīvu risinājumu, lai atklātu gāzes noplūdes vietas. Šis ir tikai viens piemērs atvērtajam uzdevumam, kuram ir daudzas pareizas atbildes un viena kontrolatbilde.

16. augustā notika ievadseminārs 60 dalībniekiem par TRIZ (теория решения изобретательских задач / izgudrojumu problēmu risināšanas teorija), atvērtajiem uzdevumiem, to pielietošanu skolā un ikdienā. Ievadsemināru apmeklēja skolotāji, skolu direktori un vecāki. Piecu stundu īsajā lekcijā lektore aizrāva ar savu azartu, pieejām bērna zinātkāres attīstībai un praktiskajā nodarbībām. Katrs ievadsemināra dalībnieks izjuta izziņas procesu, radās sajūta, ka prāta, radošuma un iespēju robežas tiek paplašinātas.

17.-18. augustā padziļinātais seminārs par TRIZ mācību metožu pielietošanu izglītībā informācijas ērā sniedza praktiskas un teorētiskas zināšanas 27 skolotājiem. Mūsdienu pasaulē, par vienu no skolēnu svarīgākajiem uzdevumiem kļūst spēja atrast risinājumus dažādām situācijām gan mācību, gan dzīves vidē. Semināra laikā mācījāmies veidot atvērtos uzdevumus, risināt un meklēt atbildes. Tika apskatīti ļoti aktuālie jautājumi par skolēnu motivāciju, zinātkāres attīstīšanu un uzturēšanu, izmantojot atvērtos uzdevumus, motivējot papildus uzzināt un pētīt.

Nodarbības vadīja Jevgēnija Gina (Krievija) – Starptautiskās asociācijas «Education for a New Era» vadošais speciālists, Starptautiskās TRIZ Asociācijas speciālists. Pēc izglītības matemātiķis – programmētājs, 2010. gadā absolvējusi «Kibernētikas» fakultāti (МИФИ). 2013. gadā, pēc tēva Anatolija Gina uzaicinājuma, sāka strādāt asociācijā «Education for  New Era”. Jevgēnija ir viena no kursa «Mācies domāt droši!» izstrādātājiem, atbildīga par IT jomu, ir mentors Creatime portālā, vada seminārus skolotājiem un strādā ar bērniem un jauniešiem.

Ja vēlies uzzināt kontrolatbildi atvērtajam uzdevumam, raksti uz pilbiedriba@gmail.com

Apmācības notika Sabiedrības integrācijas fonda “Daba. Izglītība. Sarunas” projekta ietvaros ar Nordplus Junior “Combining Finnish, Latvian and Lithuanian innovative outdoors learning approaches” un Preiļu novada domes atbalstu.

 

Aija Vanaga,
Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.