Aicinājums pedagogiem piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Socionika: izglītībā un ikdienā”

25.08.2017.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs (BJC) aicina Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu direktorus, direktora vietniekus audzināšanas darbā, klases audzinātājus, pedagogus piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “SOCIONIKA: IZGLĪTĪBĀ UN IKDIENĀ” (A programma, 6 stundu apjomā), kas notiks 2017.gada 25. augustā plkst.10.00 – 15.00, BJC telpās Kooperatīva ielā 6 (4.stāvā), Preiļos. Lektore – Velta Līvija Miķelsone, socionikas maģistre.

Tēmas: Socionikas teorijas attīstība, kategorijas, jēdzieni. Personas raksturu veidojošās iezīmes. Sociotipu noteikšanas metodika. Ieskats starptipu attiecībās. Socionikas kvadras kā mazās grupas piemērs. Sociotipa nozīme karjeras veidošanā. Socionikas izmantošana izglītības procesā.

Seminārā iegūtās zināšanas varēs izmantot tūlīt – darbojoties ar audzināmo klasi, pulciņu nodarbībās, saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, paziņām un darba kolēģiem, arī izvēloties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju (frizieri, šuvēju u.tml.). Palīdzēs izzināt, apjaust un praksē pārbaudīt sevis izzināšanas, veiksmīgas komunikācijas un sadarbības instrumentus un metodes.

Dalību pieteikt (vārds, uzvārds, skola, tālrunis) līdz 2017. gada 23. augustam pa tālruni: 65381395 vai 29221574, vai aija.caune@preili.lv. Kursi ir bezmaksas. Kursu dalībnieki saņems apliecības.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune

 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2017.