Preiļu novadu pieredzes gūšanas vizītē apmeklē Moldovas delegācija

10.08.2017.

Šī gada 7. – 12. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām organizēja vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem. Vizītes laikā delegācijas pārstāvji dalījās grupās un devās pieredzes apmaiņā uz 10 Latvijas pašvaldībām – Dobeles, Raunas, Jelgavas, Preiļu, Riebiņu, Ropažu, Neretas, Aizkraukles, Rēzeknes novadu, Rēzeknes pilsētu, kā arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu.

Riebiņu un Preiļu novadus 9. un 10. augustā apmeklēja Leovas pilsētas mērs Vitālijs Gargauns, Reģionālās attīstības aģentūras Dienvidi investīciju piesaistes speciāliste Oksana Cazacu, Okņicas rajona padomes priekšsēdētāja vietniece Andžela Kručkeviča un Reģionālās attīstības aģentūras Ziemeļi stratēģiskās plānošanas nodaļas speciālists Pāvels Kurkovičs. Vasaras skolas-nometnes vadmotīvs bija “No idejas līdz projektam” un tā tika veltīta informācijai par iespējamiem atbalsta instrumentiem sadarbības projektu īstenošanai kultūras, jauniešu, uzņēmējdarbības, tūrisma, lauku attīstības u.c. jomās, kā arī projektu piemēriem ar finanšu instrumentu atbalstu.

Preiļos novada domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja pavadībā Moldovas pārstāvji apmeklēja SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļu un šķiroto atkritumu laukumu, kur uzklausīja SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrnieka un Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova stāstījumu par atkritumu šķirošanu Preiļu novadā un noskaidroja sev interesējošos jautājumus. Tālāk viesi devās uz biedrību “Preiļu rajona partnerība”, kur vadītāja Valija Vaivode pastāstīja par biedrības darbu un realizētajiem projektiem. Moldovas viesus īpaši interesēja jautājums par iedzīvotāju iesaisti nevalstisko organizāciju darbā un iespējamie sadarbības veidi starp Moldovu un Latviju šajā jomā. Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā uzzināja par centra darbības virzieniem, pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai un realizētajiem projektiem. Viesi apmeklēja Preiļu parku un apskatīja gan pilsētas pludmali, gan arī Preiļu pili.

Pēcpusdienā Moldovas ciemiņi devās uz Aizkalni, kur iepazinās ar jaunās keramikas darbnīcas “Jašas podi” īpašnieci un bija klāt melnā cepļa atvēršanā. Noslēgumā apmeklēja latviešu dzejnieka Jāņa Raiņa memoriālo muzeju “Jasmuiža”, kur notika arī darba vizītes Preiļu novadā kopsavilkums.

Vizītes noslēgumā Rīgā tika rīkots seminārs, kura laikā Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību pārstāvji informēja par vizītes reģionos rezultātiem, jaunajām idejām, rastajiem risinājumiem, nodibinātajiem kontaktiem un turpmāk plānoto rīcību nākotnes ieceru īstenošanai.

Vasaras skolas-nometnes mērķis ir stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionālo kapacitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2017.