24. augustā Fermu dienu pasākums Burtnieku novadā

24.08.2017.

Zālēdāju projekta ietvaros turpinās fermu dienu rīkošana izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās. Kārtējais pasākums notiks 24. augustā plkst. 11.00 Burtnieku novada Ēveles pagasta zemnieku saimniecībā “Ceļmalas”. Izmēģinājuma tēma: “Simentāles šķirnes zīdītājgovju kvalitātes analīze”.

Darba kārtība:

Pirmā daļa, reģistrācija no plkst. 10.30 (“Ēveles klubs”, Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele) • Fermu dienas atklāšana, izmēģinājumos iesaistīto gaļas lopkopības saimniecību ekonomiskie aspekti (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja); • Informācija par z/s “Ceļmalas” (Gatis Gaumanis, z/s “Ceļmalas” īpašnieks); • Iepazīšanās ar izmēģinājuma iegūtajiem rezultātiem z/s „Ceļmalas” (Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības konsultante); • Profilakses pasākumi gaļas liellopu ganāmpulkos (Dainis Arbidāns, LLKC konsultants veterinārmedicīnā); • Zālaugu sugu izvēle un audzēšanas tehnoloģijas kūdras augsnēs (Inga Freimane, Gulbenes KB vadītāja, augkopības konsultante);

Otrā daļa (Burtnieku novads, Ēveles pagasts) • Agrīnās grūsnības un dzimumorgānu slimību diagnostika liellopu ganāmpulkos (Dainis Arbidāns, LLKC konsultants veterinārmedicīnā); • Praktiskās situācijas analīze un ieteikumi kūdras augsnēs bioloģiskajās saimniecībās (Inga Freimane, Gulbenes KB vadītāja, augkopības konsultante);

Fermu dienas pasākums notiks 24. augustā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30 līdz 11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 15.00. Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās (obligāta) līdz 22. augustam: Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības speciāliste, mob. tālr. 28636778, vai e-pasts: daiga.baltina@llkc.lv vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr. 28601061, vai e-pasts: anita.silina@llkc.lv.

Līdzdalība pasākumā – bez maksas, fermu dienas tiek rīkotas Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros. 

Jolanta Augšpūle

 

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2017.