16. augusta Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

16.08.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2017. gada 16.augustā, plkst. 10:00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 DARBA KĀRTĪBA

  1. Par Preiļu novada domes lēmuma, protokols Nr. 16, 29. § precizēšanu.
  2. Par Preiļu novada domes lēmuma, protokols Nr.11,40. § precizēšanu.
  3. Par līdzekļu piešķiršanu.
  4. Par līguma slēgšanu  tehniskā projekta “Ražošanas ēkas un moduļu tipa sadzīves ēka” izstrādei.
  5. Par līguma slēgšanu  ārējo elektroapgādes tīklu projekta izstrādei.
  6. Par koka nojumes ”Kraukļa ligzda” uzstādīšanu.

 

Domes priekšsēdētāja                                         Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 16.08.2017.