Izveidots volejbola laukums Salas pamatskolā

08.08.2017.

Šovasar Salas pamatskolā tiek realizēts Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu projekts „Volejbols vienos mūs!”. Projekta idejas autors un realizētājs ir biedrība Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš” Dainas Rubīnes vadībā.

Salas pamatskola ir ne tikai izglītības, bet arī kultūras un sabiedriskais centrs. Īpaši pieprasīts ir bērnu spēļu un rotaļu laukums, uz šejieni nāk gan jaunās ģimenes ar saviem mazuļiem, gan vecmāmiņas ar mazbērniem. Nu jau laukums ir nolietojies, ir jāatjauno daudzi elementi, jāpapildina esošā bāze. Skolēni un vietējie jaunieši brīvo laiku pavada skolas basketbola un futbola laukumos. Bet vienmēr ir gribējies uzspēlēt volejbolu, kas bija populārs skolā agrākos laikos.

Tagad klāt nāks arī pludmales volejbola laukums, kas tiek ar nepacietību gaidīts. Volejbola laukuma izveidē piedalījās un lielu ieguldījumu deva skolas absolventi, tagadējie jaunie un uzņēmīgie zemnieki: Artis Prikuls (IK Līdumnieki), Agris Pastars (z/s Silapļavas), Raitis Pastars (z/s Smelteri). Viņi paveica lielāko darbu – zemes virskārtas noņemšanu, smilts atvešanu, laukuma nolīdzināšanu. Ātri un kvalitatīvi to varēja paveikt, pateicoties viņu spēcīgajai tehnikai. Volejbola laukuma stabus sagādāja Kārlis Vilcāns, metināšanas un krāsošanas darbus paveica SIA „AKO Tehnika” puiši Oļegs Šarigins, Kaspars Vjakse, Andris Vjakse.

Projektā piešķirtais finansējums 500 EUR ir par mazu, lai izveidotu kvalitatīvu laukumu, tāpēc paldies visiem sponsoriem un labvēļiem, kuri palīdzēja ar padomu, atbalstīja praktiski vai finansiāli. Tie ir biedrības Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš” locekļi, skolēnu vecāki, sporta skolotājs Jānis Ondzuls, sporta entuziasts Kārlis Vilcāns, kā arī pārējie iepriekš nosauktie palīgi.

Ļoti lielu paldies ir pelnījis volejbola spēles entuziasts, organizators, volejbola guru Kārlis Vilcāns. Viņš rūpējās par laukuma pareizu izveidi, tīkla uzstādīšanu, ievērojot lielu rūpību un precizitāti. Paldies visiem atbalstītājiem, kuri ziedoja savu brīvo laiku, enerģiju, lai taptu jaunais volejbola laukums, kurā jau drīz varēs sākties pirmās sacensības.

Valentīna Madalāne,
direktores vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2017.