No idejas līdz projektam: Latvija sniedz atbalstu Moldovas reģionu līdzsvarotai un integrētai attīstībai

10.08.2017.

2017. gada 7. – 12. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām organizē vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem.

Vasaras skolas-nometnes mērķis ir stiprināt Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu profesionālo kapacitāti – sniegt metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādē uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, teritorijas attīstības un kultūras jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas-nometnē piedalīsies 21 Moldovas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas, Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas reģionu un to pašvaldību pārstāvis.

Tā kā vasaras skolas-nometnes vadmotīvs ir “No idejas līdz projektam”, tad vizīte tiks veltīta informācijai par iespējamiem atbalsta instrumentiem sadarbības projektu īstenošanai kultūras, jauniešu, uzņēmējdarbības, tūrisma, lauku attīstības u.c. jomās, kā arī projektu piemēriem ar finanšu instrumentu atbalstu. Tiks uzklausīti Moldovas kolēģu pieredzes stāsti noteiktajās jomās.

Sadarbībā ar Moldovas Vēstniecību Latvijā tiks organizēts Moldovas reģionu vakars, kura laikā būs iespēja nodibināt kontaktus ar Moldovas reģionu pārstāvjiem, degustēt Moldovas reģioniem raksturīgus produktus, interaktīvi iepazīties ar tradīcijām un tautas tērpiem, baudīt mūziku un izkustēties tradicionālajā dejā.

Vizītes laikā delegācijas pārstāvji dalīsies grupās un dosies pieredzes apmaiņā uz 10 Latvijas pašvaldībām – Dobeles, Raunas, Jelgavas, Preiļu, Riebiņu, Ropažu, Neretas, Aizkraukles, Rēzeknes novadu, Rēzeknes pilsētu, kā arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu. Reģionos būs iespēja pēc individuāli izstrādātām programmām iepazīties un pārņemt labās prakses piemērus un uzklausīt Latvijas ekspertu padomus uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā, pašvaldību darba organizēšanā, teritorijas attīstības plānošanā, projektu vadībā un pakalpojumu sniegšanā. Tiks pārrunātas arī Moldovas un Latvijas reģionu un pašvaldību sadarbības iespējas, t.sk. piesaistot sadarbībai pieejamos atbalsta instrumentus.

Preiļu novadu Moldovas pārstāvji apmeklēs 10. augustā.

Vizītes noslēgumā delegācijas pārstāvji atkal tiksies Rīgā, apmainoties ar atziņām nepieciešamajām rīcībām un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai Moldovas reģionos atbilstoši sociāli ekonomiskajai situācijai, t.sk. pārņemot Latvijas pieredzi. Tāpat tiks prezentētas sadarbībā ar Latvijas reģionu un pašvaldību kolēģiem veidotas projektu ieceres. Valsts institūciju un NVO eksperti sniegs ieteikumus un individuālās konsultācijas, lai idejas pārvērstos par veiksmīgiem projektiem. Ideju īstenošanas gaitu paredzēts uzraudzīt un novērtēt, 2017. gada rudenī organizējot Latvijas ekspertu misiju uz Moldovas reģioniem.

 

*Aktivitāte tiek īstenotas Latvijas Lauku foruma un VARAM projekta „ Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei”” ietvaros (2017.gada 18.jūlija līgums Nr. LV-27), ko finansē Ārlietu ministrija.

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2017.