Izstrādāta rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem – kā atvērt savu veikalu

27.07.2017.

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” kopā ar Olustveres servisa un lauku ekonomikas skolu Igaunijā un Norvēģijas lauku tūrisma un vietējās pārtikas ražotāju asociāciju HANEN īsteno Nordplus pieaugušo izglītības projektu “Pakalpojumu dizaina prasmes lauku mazajos un mikro uzņēmumos, stiprinot saikni starp pieaugušo apmācību un darba vidi pārtikas ražošanas sektorā”, kurā izstrādāta rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem.

Visi trīs projekta partneri apzinoties savu organizāciju biedru – mazo uzņēmēju nepieciešamību pēc ātras un efektīvas apmācības, kā atvērt savu veikalu, lai saīsinātu preces ceļu un izmaksas līdz pircējam – apvienojās, lai izveidotu apmācību rokasgrāmatu, kas sniedz praktisku, pieredzē balstītu informāciju uzņēmējiem. Īpaši noderīga rokasgrāmatā sniegtā informācija ir pārtikas ražošanas sektora uzņēmējiem, kuri maksimāli daudz laika velta pašam ražošanas procesam un produkta kvalitātei, kā arī lauksaimniecības vai pārtikas ražošanas profesionāļiem, jo šiem uzņēmējiem nereti trūkst zināšanu tādās jomās kā mūsdienīgs mārketings un pārdošana, kā arī trūkst laika rūpīgi izpētīt iespējas un informāciju par tirdzniecības paplašināšanu, atverot savu veikalu.  Projekta partneri secināja, ka līdzīgas problēmas pastāv gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Norvēģijā.

Projektā kopīgiem spēkiem izveidota noderīga un viegli pieejama rokasgrāmata mazajiem uzņēmējiem, kas pieejama arī tiešsaistes formā. Rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par jomām, kas jāņem vērā, atverot savu veikalu – sākot no likumdošanas formalitātēm līdz tādām „viltībām” kā aromātu un apgaismojuma nozīme veikala telpās. Rokasgrāmatā ir apkopotas norādes uz detalizētākiem informācijas avotiem un veiksmīgu mazo uzņēmēju pieredzes stāsti. Izstrādātajai rokasgrāmatai ir kopīga struktūra, taču saturu katrs partneris veidojis pats, ņemot vērā uzņēmēju situāciju un mācību vajadzības savā valstī. Katrs partneris arī pielāgoja rokasgrāmatas saturu apmācībai tiešsaistē un nodrošināja, ka tā uzņēmējiem pieejama internetā.

Uzsākot rokasgrāmatas izveidi, partneri konkretizēja uzņēmēju vajadzības – kādas zināšanu un informācijas jomas nepieciešams iekļaut apmācībā. Kad uzņēmēji katrā partneru valstī apstiprināja satura struktūru, projekta komanda sāka strādāt pie rokasgrāmatas, apkopojot informāciju un labākos piemērus no prakses. Vienlaicīgi katrs partneris veidoja tehniskos risinājumus tiešsaistes apmācībai. Rokasgrāmata un tiešsaistes apmācība ir izstrādāta partneru valodās – latviešu, igauņu un norvēģu, satura struktūra pieejama arī angļu valodā.

Projekta laikā notika vairākas tikšanās ar uzņēmējiem, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijām, lai apzinātu aktuālās mācību vajadzības, testētu izstrādāto saturu, iepazīstinātu ar mūsu veidoto rokasgrāmatu un informētu par tās pieejamību internetā.

Galvenais ieguvums ir veiksmīgi izveidota saikne starp darba un mācību vidi, kā rezultātā tapis aktuāls apmācību materiāls uzņēmējiem. Par lielu ieguvumu uzskatāma arī informācijas apmaiņas plūsma starp triju valstu mazajiem uzņēmējiem caur to organizācijām katrā valstī, kas veido Eiropas mēroga sadarbību. Šis projekts bija lieliska iespēja mācīties citam no cita.

Projekta rezultāts – apmācība – jau sākotnēji tika veidots ar ilgtermiņa mērķi. Tā, piemēram, rokasgrāmata necitē kādas konkrētas likumdošanas prasības veikala atvēršanai, bet sniedz norādes un saites uz informācijas pirmavotiem. Līdz ar to, mainoties, piemēram, veikala reģistrēšanas prasībām, rokasgrāmatas informācija nebūs novecojusi. Otrkārt, angļu valodā pieejamā satura struktūra ļauj izmantot šo rokasgrāmatu citās valstīs, papildinot ar valstij specifisku saturu. Šī rokasgrāmata un tiešsaistes apmācība ir pamats diskusijām un sarunām ar ieinteresētām organizācijām dažādās valstīs par to, kā atbalstīt mazos uzņēmējus un padarīt tiem pieejamas darba vidē nepieciešamās aktuālās zināšanas.

Rokasgrāmata “Kā atvērt “Lauku labumu” veikalu – pakalpojumu dizains mazajos un mikro uzņēmumos” (latviski)

Informācijas avots: Asnate Ziemele, Latvia Rural Tourism Association, “Lauku celotajs”/ Baltic Country Holidays, tālr.: 29285756, e-pasts: asnate@celotajs.lv.

Pēdējās izmaiņas: 27.07.2017.