Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina Atklātu konkursu uz vakanto LP pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu

18.07.2017.

Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība, pieredze un prasmes

1. Pārzināt iestādes klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;
2. Nodrošināt klientam medicīniskos pakalpojumus, t.sk., aprūpi, pēc ārsta norādījuma (veikt injekcijas, pārsiešanas klientiem) un sekot pareizai medikamentu izlietošanai; 

3. Veikt pirmo palīdzību 1.līmenī klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās:

3.1.Izvērtēt situācijas, kurās sniedzama medicīniskā palīdzība klientam, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību pēc ABC shēmas;

3.2.Sniegt pirmo palīdzību pie:

3.2.1.       šoka;
3.2.2.      dzīvībai bīstamas asiņošanas;
3.2.3.      termiskiem bojājumiem;
3.2.4.      ķīmiskiem apdegumiem;
3.2.5.      elektrotraumas;
3.2.6.      traumām;
3.2.7.      kodumiem;
3.2.8.      svešķermeņiem;
3.2.9.      saslimšanu simptomiem (krampjiem, sāpēm krūtīs, sāpēm vēderā, elpas trūkuma, psihiska uzbudinājuma,
3.2.10.  saindēšanās;

3.3.Nodrošināt pareizu cietušā klienta novietošanu un transportēšanu;

3.4.Izmantot pirmās palīdzības aptieciņas saturu;

3.5.Ievērot savu drošību palīdzības sniegšanas laikā;

3.6.Informēt un izskaidrot aprūpētājām medikamentu pareizu lietošanu;

3.7.Sniegt konsultācijas aprūpētājām gulošu klientu aprūpē.

4. Klientu pavadīšana uz pieņemšanu pie ģimenes ārstiem, uz konsultācijām pie medicīnas speciālistiem (uz slimnīcām), un informācijas sniegšana par klientu veselības stāvokli ;

5. Ziņot ārstam par klientu veselības stāvokļa izmaiņām;

6. Rakstīt pieprasījumu zāļu iegādei un nodrošināt medikamentu izrakstīšanu pie ģimenes ārstiem klientu ārstēšanai;

7. Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu pansionāta klientiem: zāļu un aprūpes līdzekļu iegāde/piegāde no aptiekām u.c.;

8. Veikt Klienta medicīniskās aprūpes dokumentācijas sakārtošanu:8.1. klienta veselības kartes aizpildīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;8.2. klienta ordinācijas lapu aizpildīšanu;8.3. klienta zāļu sadale un stingra uzraudzība par to izlietošanu. 

9. Saskaņot ēdiena piegādātāja iesniegtās ēdienkartes un būt atbildīgai par ēdienu apjoma un sastāvdaļu (uzturvielu un enerģētisko vērtību pa ēdienreizēm fizioloģiski pareizu sadalījumu) atbilstību normatīvo aktu prasībām;

10. Palīdzēt aprūpētājām klientu barošanā, novērtējot to veselības stāvokli;

11. Sekot pansionāta iemītnieku personīgās higiēnas prasību ievērošanai, klientu istabu un sanitāro mezglu tīrībai dežūras laikā.

12. Sadarboties ar citu valsts vai pašvaldības institūciju darbiniekiem, tai skaitā veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem savas kompetences jautājumos.

13. Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 1. Nepieciešama atbilstoša augstākā profesionālā izglītība (vai vidējā speciālā izglītība, reģistrācija ārstniecības personu reģistrā).
 2. Nepieciešamais profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
 3. Praktiskā pieredze medicīnas māsas darbā vismaz 1 gads.
 4. Pamatzināšanas ar sociālo sfēru saistītajā likumdošanā.
 5. Vispusīgas zināšanas lietišķajā sarakstē.
 6. Valsts valodas zināšanas – C līmenis 1. pakāpe.
 7. Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 8. Datora lietotāja prasme augstā līmenī (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 9. Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.

10.  Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

11.  Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

12.  Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

13.  Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un saskarsmes kultūru.

 Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • motivācijas vēstule,
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 01.augustam plkst. 16.00. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1.stāvs) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai sūtot pa pastu (tiks izskatīti pa pastu ienākušie iesniegumi līdz 1.augusta plkst.16.00) uz augstāk norādīto adresi, vai nosūtīt uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv (ar norādi „Atklātajam konkursam par LP pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”).

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567. 

Konkursa nolikums (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.