Tiek uzsākti Celtnieku ielas rekonstrukcijas darbi, noteikti satiksmes ierobežojumi

13.07.2017.

14. jūlijā sākas pašvaldības izstrādātā būvprojekta “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana” 2. kārtas darbi.

Projekts sadalīts trīs kārtās. Darbi tiek sākti ar Celtnieku ielas rekonstrukciju posmā no Brīvības ielas līdz Kooperatīva ielai. Ielas rekonstrukcija paredz atjaunojot ielas segumu, sakārtot ielas apgaismojumu, izbūvēt lietus kanalizāciju un komunikācijas zem ielas.  Darbus veic SIA “Ošukalns”.

Līdz ar darbu uzsākšanu tiek noteikti satiksmes ierobežojumi. No 14. jūlija satiksmei tiek slēgta Celtnieku iela posmā no Brīvības ielas līdz Kooperatīva ielai. Iebraukšana līdz daudzīvokļu mājām būs iespējama no apvedceļa un Kooperatīva ielas.  

Satiksmes organizācijas shēma

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes majaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.