Izvirza Preiļu novada domes pārstāvjus darbam Latvijas pašvaldību savienības komitejās un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē

07.07.2017.

Domes sēdē, ņemot vērā finanšu komitejas sēdes, novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes, kā arī sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumprojektus, tika nolemts izvirzīt Preiļu novada domes pārstāvjus darbam Latvijas pašvaldību savienības komitejās.

Finanšu un ekonomikas komitejā izvirzīta Maruta Plivda, reģionālās attīstības un sadarbības komitejā – Juris Vucāns, Juris Želvis, tehnisko jautājumu komitejā – Juris Erts, izglītības un kultūras komitejā –  Nadežda Hļebņikova, sociālo un veselības jautājumu komitejā –  Iveta Stare.

Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekli izvirzīta tika Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2017.