Preiļu novada dome 2017.gada 22.augustā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma atsavināšanu

22.08.2017.

Preiļu novada dome 2017.gada 22.augustā plkst. 13.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību  37,1 m2 Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 27.07.2017. līdz 22.08.2017. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 2700,00. Nodrošinājums – EUR 270,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Preiļu novada dome 2017.gada 22.augustā plkst. 14.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 54,0 m2 Cēsu ielā 11-6, Preiļos atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28367578. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 27.07.2017. līdz 22.08.2017. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets). Izsoles objekta sākumcena – EUR 3100,00. Nodrošinājums – EUR 310,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Izsoles noteikumi (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.