2. septembrī Preiļu pagasta svētku ietvaros pludiņmakšķerēšanas sacensības Feimankas ūdenskrātuvē

02.09.2017.

Preiļu pagasta svētku 2017. gada atklātās

pludiņmakšķerēšanas sacensības

 02.09.2017.

Nolikums

Sacensību mērķis:

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt labākos pludiņmakšķerēšanas speciālistus individuālajā vērtējumā.

Vieta un laiks:

Sacensības notiks 2017. gada 2. septembrī Feimankas ūdenskrātuvē Moskvinā (pulcēšanās pie Lidijas Ceriņas mājas).

Sacensību scenārijs:

Dalībnieku reģistrācija – 6.30 – 6.50

Sacensību norises laiks – 7.00 – 11.00

Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 11.00 – 11.30

Uzvarētāju apbalvošana.

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās piedalās individuāli.

Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds. Dalībnieki sacensību vietā nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem.

Sacensību noteikumi:

Sacensības notiks Feimankas ūdenskrātuvē. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi, aizņemt vienu makšķerēšanas vietu. Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis, izņemot līdakas. Aizliegts savu lomu nodot citiem sacensību dalībniekiem. Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdenskrātuves, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Uzvarētāju noteikšana:

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars, ja ir vienāds noķerto zivju svars, tad uzvar dalībnieks ar mazāko zivju skaitu (tātad, lielākas zivis).

Uzvarētāju apbalvošana:

1.-3.vieta individuālajā vērtējumā tiek apbalvota ar medaļu. Kā arī tiks pasniegti Preiļu novada domes suvenīri pēc tiesnešu ieskatiem.

Sīkāka informācija par sacensību norisi pie Lidijas Ceriņas vai pa tālr.:29609440

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2017.