TRIZ mācību metodes pielietošana izglītībā un ikdienā

16.08.2017.

TRIZ mācību metodes pielietošana izglītībā un ikdienā

PAKAC, Kārsavas iela 4, Preiļi

16.augusts

13:00 – 19:00 

12:30

Ierašanās

13:00

TRIZ pamatprincipi

15:30

Kafijas pauze

16:00

TRIZ principi izglītībā un domāšanā

18:30

Izvērtējuma aplis

 TRIZ (теория решения изобретательских задач/izgudrojumu problēmu risināšanas teorija) mācību metožu pielietošana izglītībā ir ievadseminārs, iepazīšanās ar TRIZ metodi, izmantojamajiem principiem, tās iespējām izglītībā un ikdienā. TRIZ metodes un principu ieviešana Samsung uzņēmumā noveda pie 50 jauniem patentiem rekordīsā laikā.

Dotais ievadseminārs ir noderīgs jebkuram skolotājam, izglītības darbiniekam, vecākam, jaunatnes darbiniekam un cilvēkam, kuru interesē izglītības metodes un pieejas.

TRIZ ir metožu, materiālu, instrumentu kopums, kas palīdz attīstīt prasmi radoši domāt, radoši risināt dažādas dzīves situācijas un problēmas. TRIZ pamatā ir nestandarta, atvērtie uzdevumi no dzīves, no apkartējās dabas, sabiedrības, kas jārisina katram no mums visas savas dzīves laikā, jāprot uzdot pareizie jautājumi, jāprot atrast informāciju un jāprot prasmīgi veidot atbildi. TRIZ krasi paaugstina cilvēka radošo potenciālu un ļauj viņam iegūt spēcīgus nestandarta problēmu risinājumus

 Par lektoru:

Jevgēnija Gina (Krievija) –  Starptautiskās asociācijas «Education for a New Era» vadošais speciālists, Starptautiskās TRIZ Asociācijas speciālists. Pēc izglītības matemātiķis – programmētājs, 2010.gadā absolvējusi «Kibernētikas» fakultāti (МИФИ). 2013. gadā, pēc tēva Anatolija Gina uzaicinājuma, sāka strādāt asociācijā «Education for  New Era”. Jevgēnija ir viena no kursa «Mācies domāt droši!» izstrādātājiem , atbildīga par IT jomu, ir mentors Creatime portālā, vada seminārus skolotājiem un strādā ar bērniem un jauniešiem.

Sīkāka informācija par TRIZ pieejama www.trizway.com

 Dalības maksa 5EUR (kafijas pauzes izdevumiem) jāpārskaita uz

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai”

Reģ.nr. 40008237361, LV55UNLA0050023157738 (maksājuma mērķī norādot savu Vārdu Uzvārdu, dalības maksa TRIZ ievadseminārā) līdz 11.augustam

Ievadseminārs notiks krievu valodā ar tulkojumu latviski.

Pieteikšanās elektroniski līdz 11.augustam https://goo.gl/forms/lLpqxqxyUgqIGz0j2

Sīkāka informācija:

Aija Vanaga projekta vadītāja
pilbiedriba@gmail.com, 26385873
Organizē biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.