Euharistiskā procesija pa Preiļu pilsētas ielām

18.06.2017.

18. jūnijā Preiļu ielās notika Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētkiem veltīta Euharistiskā procesija. Šādas procesijas visā katoliskajā Baznīcā pazīstamas jau kopš 13. gs. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” kolektīvs nu jau trešo gadu piedalās svētku Euharistiskajā procesijā pa Preiļu pilsētu.

Vissvētākā Sakramenta procesija sākās plkst. 10.00 Preiļu Romas katoļu baznīcā ar Svēto Misi. Pēc tam procesija ar Vissvētāko Sakramentu pa Raiņa bulvāri devās uz Labklājības pārvaldes pansionātu “Preiļi”, kur notika pirmā nostāšana un Vissvētākā Sakramenta godināšana. Ar vārdu „Euharistija” Romas Katoļu Baznīcā apzīmē Jēzus Kristus Miesu un Asinis, kas ir klātesošas Baznīcā zem maizes un vīna zīmēm. Baznīcā tiek iemiesoti Jaunajā Derībā lasāmie Jēzus vārdi: „Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi.” (Jn 6,51)

Euharistiskās procesijas pirmsākumi meklējami viduslaikos. 13. gs. Beļģijā dzīvoja augustīniešu klostermāsa svētā Juliāna (Julienne de Mont-Cornillon), kurai Kungs Jēzus atklāja savu vēlēšanos, lai Baznīcā tiktu svinēti Euharistijai veltīti svētki. 1246. gadā svētki pirmo reizi tika svinēti Ljēžas diecēzes ietvaros.

Vēlāk pēc pārdabisku, ar Vissvētāko Sakramentu saistītu brīnumu piedzīvošanas, Pāvests Urbāns IV iedibināja visā Baznīcā Kristus Miesas un Asins svētkus, un uzticēja Akvīnas Tomam sacerēt tiem atbilstošu lūgšanu tekstus. Kristus Miesas un Asins svētki, kā arī tiem piederošā Euharistiskās procesijas tradīcija izplatījās visā Rietumeiropā un turpinājās apmēram 300 gadus. 1979. gadā to atjaunoja pāvests Jānis Pāvils II.

Itālijā, Spānijā un citās Rietumeiropas valstīs svētki joprojām tiek plaši svinēti. Notiekot procesijai, pilsētu ielas un nami tiek rotāti ziediem, šādi parādot godu Pestītājam.

Janīna Sparāne

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2017.