Preiļu novada domes deputāti darbosies trīs pastāvīgajās komitejās

20.06.2017.

20. jūnijā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti ievēlēja pastāvīgo komiteju locekļus. Saskaņā ar domes nolikumu pašvaldībā darbojas trīs komitejas, un jaunievēlētie domes deputāti jau iepriekš bija izteikuši vēlmes darboties kādā no komitejām. Balsojot kopumā par pastāvīgo komiteju sastāvu, nolemts, ka katrā komitejā darbosies pieci deputāti. 

Novada finanšu komiteju saskaņā ar pastāvošo likumdošanu vadīs domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Finanšu komitejā deputāti ievēlēja Nadeždu Hļebņikovu, Ivetu Stari, Juri Vucānu un Zigmāru Ertu.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbosies deputāti Ineta Liepniece, Raimonds Rubins, Māris Leikučs, Ārijs Vucāns un Lauris Pastars. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejā deputāti ievēlēja Juri Ertu, Ēvaldu Vilcānu, Juri Želvi, Valentīnu Madalāni un Aigaru Zīmeli.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2017.