Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Juris Želvis

20.06.2017.

20. jūnijā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē, atklāti balsojot, par pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Juris Želvis (Latvijas Zemnieku savienība).

Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīts tikai viens kandidāts. J. Želvis šajā amatā tika ievēlēts atklātā balsojumā ar 10 deputātu balsīm par un trim balsīm pret.

Līdz šim Preiļu novada domē bija divi priekšsēdētāja vietnieki – Juris Erts un Valērijs Haritonovs, kuri amata pienākumus pildīja tikai priekšsēdētājas prombūtnes laikā. Jaunievēlētais priekšsēdētājas vietnieks būs algots un amata pienākumus veiks pastāvīgi.

Saskaņā ar algota priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu ārkārtas domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Preiļu novada pašvaldības nolikumā, jaunā redakcijā tika apstiprināts arī Preiļu novada pašvaldības 2017. gada darba samaksas nolikums.  Grozījumi tika veikti arī domes izpildinstitūcijas, pagasta pārvalžu un struktūrvienību darbinieku sarakstā.

 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.