20. jūnija Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

20.06.2017.

 PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2017. gada 20. jūnijā plkst. 9.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
  2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā.
  3. Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, pagasta pārvalžu un struktūrvienību darbinieku (amatu) sarakstā.
  4. Par Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanām.
  5. Par Preiļu novada domes komiteju ievēlēšanu.
  6. Par piedalīšanos Leader projektu konkursā.
  7. Par aizdevuma ņemšanu pašvaldības prioritārajam investīciju projektam  “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciematā”.
  8. Par līguma slēgšanu par Apliecinājuma karšu izstrādi.

 

Domes priekšsēdētāja                                         Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2017.