Preiļos notiks mācības augkopības saimniecībām

20.06.2017.

Preiļos notiks mācības augkopības saimniecībām: Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē bezmaksas mācības augkopības saimniecībām.

Mācību norises laiks: 20.06.-21.06.2017. Ierašanās plkst. 10.00

Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas mācības;

Mācību norises vieta:

20.06. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301

21.06. ZS Līdumi, Puisāni, Gaigalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618;  ZS Kotiņi, Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, LV- 4587

Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.

Mācību programma:
SEG emisija un klimata izmaiņas;
Lauksaimnieciskās ražošanas galvenie SEG emisiju avoti;
SEG emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā;
Pareiza augsnes resursu izmantošana kultūraugu daudzveidība – svarīgs SEG samazināšanas pasākums;
Ilggadīgo zālāju saglabāšana un ekoloģiskas nozīmes teritoriju izveidošana. Pareiza mēslošanas līdzekļu lietošana;
SEG emisiju aprēķināšanas metodika saimniecībai;
SEG emisiju pasākumu novērtēšana;
SEG emisiju aprēķināšana savai saimniecībai un samazināšanas pasākumu izstrāde;

 

Lektors: Jānis Vigovskis

Mācībām obligāta pieteikšanās! Pieteikties pie Jolantas Augšpūles, tālr. 26788681, e-pasts – jolanta.augspule@llkc.lv

 

Vietu skaits ierobežots!!!

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2017.