Ūdens kvalitāte Preiļu parka pludmalē atbilst prasībām

07.06.2017.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veicis Preiļu parka pludmales peldvietas ūdens testēšanu un sniedzis atzinumu par rezultātiem. Tika pārbaudīta Escherichia coli un zarnu enterokoku klātbūtne ūdenī. Testēšanas rezultāti apstiprina, ka neviens rādītājs nepārsniedz normu un ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. 

 

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2017.