Preiļu novada izglītības iestāžu izlaidumi 2017

08.06.2017.

8. jūnijā plkst. 13.00 Pelēču pamatskolā izlaiduma svinīgs sarīkojums

9. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 2.vidusskolas 12. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums

10. jūnijā plkst. 13.00 Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā izlaiduma svinīgs sarīkojums

10. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu 2. vidusskolā 9. klašu izlaiduma svinīgs sarīkojums

10. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1.pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

10. jūnijā plkst. 18.00 Salas pamatskolā izlaiduma svinīgs sarīkojums

16. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaiduma svinīgs sarīkojums

Pēdējās izmaiņas: 08.06.2017.