Dabaszinātnes Preiļu 1. pamatskolā

05.06.2017.

Veiksmīgi noslēdzies dažādām aktivitātēm piepildīts mācību gads. Tāpēc vēlamies teikt paldies Preiļu 1. pamatskolas skolēniem, viņu vecākiem par veiksmēm, panākumiem, sasniegumiem, pieņemtiem izaicinājumiem un paveikto šobrīd Latvijas tirgū pieprasīto eksakto zinātņu lauciņā.

Paveikts ir tiešām daudz. Dažbrīd pat rodas jautājums – pa kuru laiku skolēni ir paspējuši vienlaicīgi gan labi, teicami un izcili mācīties, gan piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, gan izglītojušies mācību ekskursijās, gan paspējuši saturīgi pavadīt laiku ārpus visa iepriekš minētā?

Un tagad par visu pēc kārtas.

Katram skolēnam, kurš vēlējās savas zināšanas pierādīt arī ārpus stundām, bija iespēja piedalīties 13 dažādu priekšmetu un dažāda ranga dabaszinātņu olimpiādēs. Tāpat bija iespēja izcīnīt godalgotas vietas, saņemt medaļas un naudas balvas.

Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāji:

Bioloģija: Ilze Borbale – 1. vieta, Ditmārs Voitiņš – 2. vieta, Anastasija Dementjeva – 3. vieta, Maksims Podskočijs – atzinība.

Fizika: Ditmārs Voitiņš – 1. vieta, Ilva Plociņa, Anastasija Dementjeva – 2. vieta, Maksims Podskočijs – 3. vieta, Katrīna Golubicka, Egons Rebainis – atzinība.

Ķīmija: Ilva Plociņa – 1. vieta, Anastasija Dementjeva, Maksims Podskočijs – 2. vieta, Egons Rebainis, Edijs Mainulis – 3. vieta.

Matemātika: Anastasija Dementjeva, Laura Čerpakovska, Nadīna Stella Ivdre – 1. vieta, Katrīna Golubicka – 2. vieta, Ditmārs Voitiņš – 3. vieta, Maksims Podskočijs, Sofija Kirillova, Elīna Šmeikste, Zane Sirmā, Andželika Poļakova, Rasa Zīmele – atzinība.

Latgales Atklāto olimpiāžu uzvarētāji:

Fizika – Ditmārs Voitiņš – atzinība,

Ķīmija – Maksims Podskočijs, Ilva Plociņa, Egons Rebainis – 2. vieta.

Valsts Atklātā olimpiāde:

Matemātika – Elīna Šmeikste – atzinība

Valsts olimpiāžu dalībnieki:

Ilze Borbale (bioloģija), Ilva Plociņa (ķīmija), Anastasija Dementjeva, Katrīna Golubicka (matemātika)

3. atklātā inženierzinātņu olimpiāde. Inženierzinātņu olimpiāde ir izaicinājums ikvienam, kurš savu nākotni ir nolēmis saistīt ar eksaktajām zinātnēm. Vienlaicīgi tā ir iespēja iegūt ceļazīmi – garantētu vietu Inženierzinātņu vidusskolā, kurā jau “taciņu ieminis” mūsu skolas pagājušā gada absolvents – Alens Šņepsts. Arī gadu iepriekš Lauma Tumašova bija izcīnījusi vietu mācībām šajā skolā.

Maksims Podskočijs un Ditmārs Voitiņš piedalījās šī gada olimpiādē. Abi puiši nokļuva līdz finālam. Maksimu varam apsveikt kā šīs skolas skolnieku, jo iegūtais rezultāts dod iespējas turpināt mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā.

DZM konkurss. Katram 7. – 9. klašu skolēnam arī šajā mācību gadā bija iespēja piedalīties konkursā, kur 2 mēnešu garumā ik nedēļu vajadzēja atbildēt uz dažādiem dabaszinātņu un matemātikas jautājumiem. Rasa Saulīte, Ditmārs Voitiņš, Maksims Podskočijs un Paula Linda Liniņa bija aktīvākie un veiksmīgākie mūsu skolas audzēkņi. Rasai bija 2. labākais rezultāts starp 9. klašu skolēniem, tāpēc viņa tika uzaicināta uz Rīgu.

Latvenergo konkurss. Konkurss, ko rīko koncerns “Latvenergo” šogad saucās “Fizmix Experiments”, tajā savus spēkus pārbaudīja 9.b klases skolēni Maksims Podskočijs, Ditmārs Voitiņš, Edijs Mainulis, Ilva Plociņa, Rasa Saulīte. Veicamie uzdevumi bija gan teorētiski, gan praktiski un saistīti ar reālo dzīvi. Tāpēc strādāt vajadzēja nopietni un atbildīgi. Viens no uzdevumiem bija noskaidrot,  kuram materiālam piemīt lielāka siltumietilpība – auzu pārslām, kviešu miltiem vai rīsiem. Tā kā uzdevumu krājumos šādiem materiāli nav izpētīti, tad nācās pirkt un pārbaudīt pašiem praktiski.

eTwinning projekts “Maģiskais 7”. Projektam 9. klašu skolēni pieteicās pēc brīvprātības principa. Tā noslēgumā viennozīmīgi visi dalībnieki bija ieguvēji, jo skolēni varēja pilnveidot sadarbības prasmes, izmantot tiešsaistes sadarbības rīkus, papildināt zināšanas un ekspermentālās darbības prasmes fizikā un ķīmijā. Vienvārdsakot, projekta laikā skolēniem paveiktais palīdzēja apgūt dažādas sarežģītas tēmas uz kompetencēm balstītu izglītību.

FIZMIX konkurss “Gudrs vēl gudrāks”. Piedaloties neklātienes konkursā, ikvienam tā dalībniekam ir iespēja asināt prātu ik nedēļu, atbildot uz kādu āķīgu jautājumu, ko sagatavojusi fizmix komanda,  un uzvaras gadījumā izcīnīt Fizmix.lv  virtuālās realitātes brilles. Aivim Strodam tas bija pa spēkam. Apsveicam viņu par uzņēmību un neatlaidību.

Erudīcijas konkurss “Gudrs vēl gudrāks”. Nav nemaz tik daudz skolēnu, kuri savu erudīciju spēj un var pārbaudīt, piedaloties šobrīd Latvijā populārajā spēlē-konkursā skolēniem “Gudrs vēl gudrāks”. Ievai Adamovičai tas bija izaicinājums un pierādījums sev, ka var paveikt visu, ja vien vēlies kaut ko sasniegt. Uzvara priekšsacīkstēs un nokļūšana televīzijas pusfinālā – tas jau ir izcils sasniegums. Jāpiemin, ka Ieva ir otrā šīs spēles dalībniece no P1P. Pirms tam divreiz savu veiksmi un erudīciju pierādīja nu jau ģimnāziste Lauma Tumašova.

Zinātnes teātris Preiļu 1. pamatskolā. Zinātnes teātri mēs spēlējam jau trešo gadu. Tas ir jaunums arī Latvijas mērogā. Un tā ir vēl viena iespēja skolēniem parādīt viņu stiprās puses. Caur eksperimentiem un iejūtoties dažādos tēlos, skolēni atklāj līdz šim sarežģītos fizikas un ķīmijas procesus dabā un laboratorijā. Zinātniskās izrādes palīdz arī sākumskolas skolēniem saprast procesus dabaszinātnēs un uztvert dabaszinātnes kā aizraujošas.

Fizika un ķīmija jau no 7. klases. Šogad  skolēni pēc pašu izvēles uzsāka mācīties fiziku un ķīmiju jau 7. klasē. Vai tas attaisnosies, varēs spriest pēc gada vai diviem. Bet jau šobrīd redzams, ka skolēni ar lielu aizrautību un ieinteresētību veic eksperimentus un pētījumus.

Sadarbība ir vēl viens nozīmīgs risinājums, lai skolēnos radītu motivāciju un interesi par dabaszinātnēm. Šogad, sadarbojoties ar mūsu skolas absolventu Alenu Šņepstu, 9. klašu skolēniem bija iespēja klausīties, jautāt un vērot prezentāciju par iespējām, mācoties RTU Inženierzinātņu vidusskolā.

Savukārt, sadarbojoties matemātikas un fizikas skolotājām (Mairita Grišule, Ilona Isajeva, Inga Buka, Laila Vibornā), jau otro gadu tiek organizēta pūķu konsruēšana un izmēģināšana 8. klašu skolēnu izpildījumā.

Mācību ekskursijas. Par ieguldīto darbu un pūlēm šī mācību gada garumā skolēni kā pateicību no skolas saņēma ekskursijas uz Ķeguma HES, EKO Getliņi un LDZ, Dvietes palieņu pļavām. Skolā apgūtās teorētiskās zināšanas varēja salīdzināt ar reālajā dzīvē pielietojamajām. Un iespējams ielūkoties arī savas nākamās profesijas aizkulisēs.

Paldies visiem – gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem, gan skolas vadībai par sapratni un atbalstu. Jo “tikai tie, kas uzvar sevi, sasniedz virsotnes”.

 

Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Ieva Babre, Laila Vibornā, Digna Prodniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.