Latvijas un Lietuvas pierobežas bibliotēkās izveidos digitālos centrus ģimenēm

05.06.2017.

Pārrobežu sadarbības projekta  “Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros divās Latvijas un divās Lietuvas pierobežas bibliotēkās sāk veidot centrus ģimenēm, kuros gan pieaugušajiem, gan bērniem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt  brīvo laiku ar jaunām, modernām tehnoloģijām aprīkotā vidē. Ģimeņu centru tīkls  jeb DigiHubs tiek veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

 DigiHubs tīkla izveide ļaus būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu galvenajā bibliotēkā, kā arī Utenas, Zarasu un Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Bibliotēkas tiks aprīkotas ar izglītojoša satura tehnoloģiskajām inovācijām:

  • Tiks iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās tehnoloģijas.
  • Tiks izstrādāti četri interaktīvi risinājumi: “Interaktīva kinētiskā viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?”, “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”.

Projekta ietvaros notiks apmācības bibliotēku darbiniekiem, kuri palīdzēs ģimeņu centru apmeklētajiem ar inovatīvo tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt Aukštaitijas un Latgales reģioniem būtiskas novadpētniecības tēmas, apvienojot atpūtas, izklaides un izglītojošās funkcijas. Tādējādi tiks sekmēta iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveide un sniegts ieguldījums Austrumaukštaitijas un Dienvidlatgales vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē.

Projekts dos iespēju izveidot bibliotēkas par digitālo kompetenču centriem un mazinās plaisu starp dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Būtiski, ka projekta gaitā ierīkotie centri būs atvērti visu vecumu cilvēkiem un ļaus pieaugušajiem un bērniem mācīties kopā, tādējādi atbalstot ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites.

Projekts  tiek īstenots Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās. Kopējais projekta budžets – EUR 389 073,60. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – EUR 328 162,54.

Ilona Skorodihina
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.