Piešķirs pašvaldības līdzfinansējumu sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem

25.05.2017.

25. maija domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta  “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas nodrošināšanai 2017.- 2019. gadā 10% apmērā (11 691,50 eiro) no piešķirtā finansējuma (kopējās izmaksas – 116 915,00 eiro). Līdzekļus (līdz 3 000,00 eiro) projekta īstenošanai 2017. gadā deputāti nolēma  paredzēt no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Projekts tiek īstenots SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekta gaitā tiks uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotajiem, īpaši tiem, kas pakļauti teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam. SAM 9.2.4.2. pasākums tiek īstenots visā Latvijā. Projekta ietvaros paredzēti pasākumi, ar mērķi stiprināt iespējas iedzīvotajiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības jomā. Iedzīvotājiem būs pieejami cikliski pasākumi fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, bezmaksas profilaktisko apskašu veikšanai, kā arī tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem par sabiedrības veselību ietekmējošām tēmām.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2017.