Apstiprina saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

25.05.2017.

25. maija domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus ”Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā, pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā  ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā “Preiļu Novada vēstis”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu. Uz šo brīdi Aizkalnes ciemā nav pieslēgta 21 mājsaimniecība, Preiļu pilsētā 241 mājsaimniecība, Prīkuļu ciemā 25 mājsaimniecība, Pelēču ciemā 14 mājsaimniecības un 12 dzīvokļi daudzdzīvokļu mājā. 2017.gadā plānoti 10 pieslēgumi.

Noteikumi paredz, ka līdzfinansējums tiks piešķirts 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2017.