Apstiprināti saistošie noteikumi par Vīragnas ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu

25.05.2017.

25. maija domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Vīragnas ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu. Licencēto makšķerēšanu organizē un kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic SIA “Arodīpašums”.

Vīragnas ezers atrodas Daugavpils novada un Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Daugavpils novada pašvaldība saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu ezerā apstiprināja šī gada 11. maijā.

Preiļu novada domes apstiprinātie noteikumi paredz bezmaksas gada licenci bērniem līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti, kā arī ūdenstilpnes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Daugavpils novada pašvaldības un Preiļu novada pašvaldības teritorijā deklarētiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā “Preiļu Novada vēstis”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2017.