Izstrādāts būvprojekts Veselības un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūvei

31.05.2017.

Noslēgusies būvprojekta “Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā-46, Preiļos” izstrāde, ko veica SIA “REM PRO”. Savukārt Latvijas Būvinženieru savienība SIA “LBS-Konsultants”, veicot būvobjekta ekspertīzi, sniegusi par to pozitīvu atzinumu. 

Saskaņā ar būvprojektu paredzēts, ka ēkā atradīsies peldbaseins, bērnu baseins, SPA, trenažieru zāle, kafejnīca, viesnīca, ēdināšanas bloks, publiskā pirts, veļas mazgātava, fizioterapijas kabineti, sāls istaba, cita veida ar veselības uzlabošanu un rekreāciju saistīti pakalpojumi.

Objekta pārbūves darbu veikšanai plānots piesaistīt 1,1 miljonu eiro no SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” finansējuma. Tāpat nepieciešams piesaistīt arī uzņēmēju finansējumu. Pieteikums SAM 3.3.1. līdzekļu saņemšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz līdz 4. septembrim.

 

Objekta vizualizācija

Objekta vizualizācija

Objekta vizualizācija

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.