Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija uzņem skolēnus 7. un 10. klasē 2017./2018. m.g.

24.05.2017.

7. klasē

Iestājpārbaudījums š. g. 8. jūnijā plkst. 1000

Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs, skatēs un sacensībās vai vidējā atzīme liecībā  ir  vismaz 6

Dokumentu iesniegšana no š. g. 1. jūnija līdz š. g. 7. jūnijam

 

10. klasē

Iestājpārbaudījumi š. g.13. jūnijā plkst. 1100

Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai Apliecībā par pamatizglītību vidējā atzīme ir vismaz 7

Dokumentu iesniegšana:

12. jūnijā no plkst. 900– 1600  

13. jūnijā no plkst. 800– 1030  

Papildus informācija pa tālr. 65321663 vai PVĢ mājas lapā: http://www.pvg.edu.lv 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.