Apbalvo čaklākos skolēnus interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības jomās

22.05.2017.

2017. gada 22. maijā Preiļu novada kultūras namu piepildīja novada izglītības iestāžu audzēkņi – centīgi un talantīgi bērni un jaunieši, kas 2016./2017. mācību gadā uzrādījuši labus rezultātus konkursos un skatēs interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības jomās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tika apbalvoti čaklākie audzēkņi un viņu pedagogi, pasniedzot naudas balvas, kuru apmērs, sākot no piecpadsmit (zemākā naudas balva audzēknim), bija atkarīgs no iegūtā rezultāta. Šim nolūkam Preiļu novada dome no pašvaldības budžeta bija piešķīrusi 3355 eiro (1810 eiro audzēkņiem, 640 eiro kolektīviem un 905 eiro pedagogiem). Ja audzēknis vai kolektīvs ieguvis vairākas godalgotas vietas – naudas balvas summējās.

Divdesmit dažādās valsts mēroga aktivitātēs saņemti 95 dažāda kaluma diplomi un medaļas. Iegūtas 15 pirmās vietas, 18 otrās vietas, 20 trešās vietas, 16 atzinības, 16 pirmās pakāpes diplomi un 9 laureāta diplomi. Visražīgāk ir strādājuši Preiļu Robotikas kluba dalībnieki – 26 godalgotas vietas valsts nozīmes sacensībās un konkursos.

Kopumā apbalvoja 60 audzēkņus, 7 kolektīvus un 36 viņu pedagogus no Preiļu 1. pamatskolas, Salas pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Priekuļu pamatskolas, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra, Preiļu mūzikas un mākslas skolas.

Par ieguldīto darbu un rezultatīvu audzēkņu sagatavošanu dažāda līmeņa konkursiem un skatēm 2016./2017. mācību gadā pedagogi saņēma arī Preiļu novada Izglītības pārvaldes PATEICĪBAS. 

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.