Preiļos prezentēja grāmatu “Latgalietis XXI gadsimtā”

03.05.2017.

Sagaidot mūsu valsts simtgadi, 3. maijā Preiļos norisinājās 1917. gada Latgales kongresa simtajai gadadienai veltīts pasākums. Visas dienas garumā godā tika celta nesen izdotā fotogrāmata “Latgalietis XXI gadsimtā”.  

Rīta pusē preilieši un viesi no dažādiem Latvijas novadiem pulcējās uz svētku dievkalpojumu Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā. Pateicoties Preiļu Romas katoļu draudzes dekānam Jānim Stepiņam, Svētā mise bija veltīta mūsu valsts labklājībai, Latgales attīstībai un lielajai fotogrāfu saimei, kuri ar saviem darbiem bija piedalījušies grāmatas tapšanā. 

Viesu mājas “Pie Pliča” dārzā norisinājās grāmatas “Latgalietis XXI gadsimtā” prezentācija. Pasākumu kuplināja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj”, skanēja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikāli sveicieni, viesu uzrunas. Pamatojoties uz ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā un sakarā ar 1917. gada Latgales kongresa simtgadi Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstus saņēma LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un AS “Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts. Latgales plānošanas reģiona Pateicības saņēma Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, zemnieku saimniecības “Korsikova” pārstāvis Anatolijs Mūrnieks un Preiļu novada domes deputāte Valentīna Liniņa.

Pēcpusdienā Saunas pagasta folkloras kopa “Naktineica” ieskandināja izstādes “Latgalietis XXI gadsimtā” apmeklējumu Preiļu novada Kultūras namā, kur bija pulcējušies fotokonkursa dalībnieki no daudzām Latvijas vietām, ciemiņi un izstādes apmeklētāji. Konkursa uzvarētājiem tika pasniegtas Preiļu novada pašvaldības sarūpētās naudas balvas, visi konkursa dalībnieki saņēma Pateicības un suvenīrus.  

Par finansējumu grāmatas “Latgalietis XXI gadsimtā” izdošanai parūpējušies Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti Aldis Adamovičs un Anrijs Matīss. Atbalsts fotokonkursam saņemts no Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomes un Latgales reģiona attīstības aģentūras. Līdzekļus fotokonkursa balvām un pasākumam piešķīra Preiļu novada pašvaldība.

Grāmatas vizuālo noformējumu veidoja Rēzeknes kultūras un tūrisma centra māksliniece Daina Salmiņa. Fotokonkursa organizēšanā un grāmatas tapšanā nozīmīgs ir idejas autora Igora Pliča personīgais ieguldījums. Igors Pličs atzīst, ka grāmata noteikti raisīs gan atmiņas, gan parādīs, kā cilvēki Latgalē dzīvo tagad, jo grāmatas mērķis ir parādīt mūsu Latvijas, šoreiz Latgales ļaudis. Pavisam konkursam tika iesūtītas 2 618 fotogrāfijas, kas tika izvērtētas jau pagājušā gada nogalē.

 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.05.2017.