Veselības inspekcija aicina pievērst īpašu uzmanību grila aizdedzināšanas šķidrumu drošai lietošanai un izplatīšanai

15.05.2017.

Pavasaris ir laiks, kad daudzi, siltā laika mudināti, atklāj grilēšanas sezonu, kā arī veic mājokļa pavasara tīrīšanu. Gan grilēšanā, gan tīrīšanas darbos tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi – grila aizdedzināšanas šķidrumi vai sadzīves ķīmijas līdzekļi. Tādēļ Inspekcija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un pievērst uzmanību izmantoto ķīmisko maisījumu marķējumā norādītajai informācijai – ne tikai pareizai lietošanai un drošai uzglabāšanai, bet arī bīstamības piktogrammām un citiem brīdinājumiem.

Inspekcija informē, ka no 01.06.2017. visiem ķīmiskajiem maisījumiem un vielām jābūt marķētiem un klasificētiem atbilstoši CLP regulai[1] – iepriekš izmantotajām oranžajām bīstamības zīmēm ir jābūt aizvietotām ar baltām piktogrammām sarkanā rombveida rāmī.

Piemēram, izsaukuma zīme sarkanā rombveida rāmī norāda, ka ķīmiskā viela vai maisījums var izraisīt alerģisku ādas reakciju vai nopietnu acu kairinājumu, var būt kaitīgs, ja norij vai iekļūst elpceļos. Ar bīstamības piktogrammu nozīmi var iepazīties šeit. Tāpat marķējumā līdzās piktogrammām ir arī signālvārds, informācija par bīstamību un drošības pasākumiem, kā arī informācija par ražotāju.

Inspekcija atgādina komersantiem, ka atbilstoši REACH regulas[2] prasībām grila aizdedzināšanas šķidrumus atļauts tirgot tikai melnos necaurredzamos traukos, ar tilpumu, kas nav lielāks par vienu litru, jo degmaisījums satur ķīmiskas vielas, kas norijot produktu rada nopietnus plaušu bojājumus. Šāds degmaisījuma iepakojums neizraisa bērna interesi un samazina iespēju, ka degmaisījumu varētu sajaukt ar pārtikas produktu un nejauši iedzert. Savukārt ierobežojums grila aizdedzināšanas šķidruma iepakojuma izmēram (līdz 1l) paredzēts, lai degmaisījums no oriģinālā iepakojuma netiktu pārliets mazākos traukos, kuriem nav bērniem nepieejama aizdare (t.i. korķis, kuru bērni nevar atvērt) un atbilstošs marķējums.

Ja tomēr tiek konstatēts, ka bērns ir iedzēris grila aizdedzināšanas šķidrumu, bērns nekavējoties jānogādā slimnīcā vai jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sekmīga ārstēšana būs iespējama, ja ārstam būs zināma precīza informācija par iedzerto līdzekli. Tādēļ, dodoties uz slimnīcu, nepieciešams ņemt līdzi un ārstniecības personai uzrādīt konkrētā produkta iepakojumu.

2017.gada sākumā Inspekcijas  veiktā iedzīvotāju aptaujā par sadzīves ķīmijas līdzekļu lietošanas un uzglabāšanas paradumiem atklājās, ka iedzīvotāji biežāk pērk jau iepriekš izmēģinātus sadzīves ķīmijas līdzekļus un nelasa informāciju, kas norādīta marķējumā. Tādā veidā palielinās risks iedzīvotāju veselībai un drošībai gadījumos, ja ražotājs maina ķīmiskā maisījuma sastāvu vai citu svarīgu marķējumā norādītu informāciju.

Inspekcija aicina radīt drošu vidi bērniem un tādus ķīmiskos maisījumus kā grila aizdedzināšanas šķidrumi, veļas vai trauku mazgāšanas kapsulas, tīrīšanas līdzekļi un citi sadzīvē izmantotie ķīmiskie maisījumi, neatstāt bērniem pieejamās vietās.

Aicinām arī iepazīties ar Inspekcijas izstrādātajām infografikām par ķīmisko vielu, maisījumu un sadzīves ķīmijas uzglabāšanu:


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma 3.punkts

Veselības inspekcijas Vadītāja biroja preses sekretāre Ineta Miglāne sadarbībā ar Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļu

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.