Apstiprina Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību

27.04.2017.

Domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība”.

Kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā Preiļu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās un izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Izglītojamo un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada noslēgumā.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.