Piešķir līdzfinansējumu ārpustelpu izglītības projekta īstenošanai

27.04.2017.

27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Preiļi izglītotai Latvijai” projekta ”Nordplus Junior Combining Finnish, Latvian and Lithuanian innovative outdoors learning approaches” (ārpustelpu izglītība) realizācijai 1178,00 apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 14731,00 eiro, tai skaitā ”Nordplus Junior” atbalsts 11 785,00 eiro un biedrības līdzfinansējums 2 946,00 eiro. Projekta parnerinstitūcijas ir Somijas Tikkakoski skola Somijā un Aukštakalnis proģimnāzija Lietuvā. Projekta mērķauditorija ir Preiļu Brīvās skolas, Tikkakoski un Aukštakalnis pedagogi, Preiļu novada pedagogi, vecāki, sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērni Preiļu novadā.

Kā norāda projekta pieteicēji, tā aktivitātes ietver mobilitātes moduļus un pedagogu apmācību ārpustelpu izglītības metožu izstrādei, pielāgošanai un adaptācijai pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmiem, kā arī piemērotu un saprotamu metožu izstrādi vecākiem kvalitatīvai un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai ar bērniem. Tāpat projektā paredzētas pedagogu mobilitātes Latvijā, Lietuvā un Somijā. Projekta rezultātā tiks izveidota rokasgrāmata ar vismaz 50 dažādām ārpustelpu izglītības metodēm latviešu, lietuviešu, somu un angļu valodās, kura būs brīvi un bezmaksas pieejama interneta vidē, kā arī tiks nosūtīta sākumskolām un pirmsskolām. Projekta noslēguma pasākums paredzēts Preiļos 2017. gada decembrī.

Līdzekļus paredzēts atvēlēt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2017.