Atbalstīs daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

27.04.2017.

27. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzekļus lēma paredzēt no Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma pārpildes 6000,00 eiro apmērā.

Noteikumi paredz, ka paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu novada vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei un/vai atjaunošanai, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam. Viena projekta iesnieguma kopējais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 14 000 eiro. Atšķirībā no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, palielināts finansējums brauktuvju, ietvju, stāvlaukumu labiekārtošanai līdz 75% iepriekšējo 50% vietā. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības izdevumā “Preiļu novada vēstis”. 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2017.