Sāksies automašīnu stāvlaukuma izbūve pie veikala “Maxima”

09.05.2017.

9. maijā Preiļu novada domē notika pirmā būvsapulce par automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcijas darbiem Tirgus laukumā 11, Preiļos. Sapulcē piedalījās Preiļu novada domes vadība, būvuzņēmēji, būvuzraugs, autoruzraugs un pašvaldības atbildīgie speciālisti.

Būvsapulcē tika pārrunāti dažādi tehniskie jautājumi sakarā ar paredzamajiem būvdarbiem. Būvuzņēmēju pārstāvji informēja, ka nākamās nedēļas sākumā, 15. maijā, tiek plānots saskaņot darbu sākšanu ar attiecīgajām institūcijām, uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes, slēgt laukumu un jau nedēļas otrajā pusē sākt būvdarbus.   

Veicot stāvlaukuma rekonstrukciju, paredzēts atjaunot laukuma segumu, celiņus, izbūvēt piebraucamo ceļu no stāvlaukuma puses un uzlikt norobežojošās barjeras. Projekts paredz nomainīt arī lietus ūdens kanalizāciju. Laukums tiks labiekārtots, plānoti apzaļumošanas darbi, apstādījumu ierīkošana, tiks uzstādīti arī soliņi. Atjaunotajā laukumā būs paredzētas stāvvietas 49 automašīnām.

Aprīlī jau noslēdzās iepirkums uz automašīnu stāvlaukuma atjaunošanas būvdarbiem. Iepirkuma procedūrā tika izvēlēts būvuzņēmējs – SIA “Ošukalns”, ar kuru noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu. Kopējā līguma summa sastāda 213 490,63 eiro bez PVN. Iepirkuma procedūras rezultātā ir izvēlēts arī būvuzraugs – Aleksandrs Maļkevičs (SIA “Līgaiši”). Būvprojekta autors un autoruzraugs – SIA “Acitektura”. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus paredzēts veikt četros mēnešos.

Projekta realizācijai pašvaldība ņem aizņēmumu valsts kasē uz 15 gadiem, par ko domes deputāti nobalsoja 30. marta domes sēdē. Domes sēdē tika pieņemts lēmums arī par apakšnomas līguma slēgšanu ar SIA “Maxima Latvija” par zemesgabala (kadastra Nr. 7601 003 1204) daļas 5110 m2 platībā, Tirgus laukumā 11, iznomāšanu stāvlaukuma un piegādes ceļa vajadzībām uz termiņu līdz 2032. gada 14. septembrim. Domes sēdes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA “Maxima Latvija” paredz, ka par 49 autostāvvietām SIA “Maxima Latvija” maksās nomas maksu – 900 eiro mēnesī, tādā veidā pakāpeniski nosedzot pašvaldības paņemtā kredīta summu.

Nākamā būvsapulce, kurā tiks informēts par projekta norisi, ieplānota 16. maijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.05.2017.